Највећи проблеми при спровођењу пројеката

10. 01. 2023.Управљање пројектима

Треба знати да је само једна трећина пројеката успешно завршена без проблема и корекција, а у порасту је број пројеката који нису успешно спроведени (од 15-25%), а оних који су имали проблеме у спровођењу је око 40-50%.

Најчешће проблеми у спровођењу пројекта настају због прекорачења трошкова; код око половине свих пројекта, померања рокова извршења су код око две трећине. Проблеми могу настати и у запошљавању пројектног тима, управљању људским ресурсима током спровођења пројеката, комуникација унутар тима, државном и локалном управом (дозволе, прописи и сл.) и са донаторима; непредвиђени ризици и неодговарајући одговор за њихово умањење.

Како реаговати:

•            Кашњење – тражите решење како да убрзате процес,

•            Прекорачење трошкова – гледајте где се може уштедети, тражите од донатора одобрење за прерасподелу буџета и спроведите ту одлуку, тражите друге изворе средстава да покријете непланиране расходе,

•            Недостатак или одлазак запослених на пројекту – прерасподела послова,запошљавање,

•            Ризици – управљање ризиком – наџор/мониторинг основни је извор података који упозоравају на ризике,

•            Комуникације – направите план како да их побољшате унутар пројекта (више писане комуникације која је доступна свим чланицама тима, донаторима и др.

Најчешћи узроци проблема при спровођењу пројеката:

Лоше планирање

•            Много активности,

•            Мало времена,

•            Недовољно људи,

•            Много партнера,

•            Недовољно новца у буџету,

•            Неповезаност пројекта са домаћим изворима fiнансирања.

Пројекат – слабо осећање власништва/потребе за таквим пројектом – не знате чему доприноси пројекат, други су га припремили и убедили вас да је то веома важно.

Лоше управљање пројектом

•            Слаба координација активности/партнера/буџета,

•            Слабо извештавање,

•            Не предузимање корективних мера.

Нема институционалних капацитета за спровођење пројекта- правила, методологија, евиденција

Слаба комуникација између партнерки у пројекту

•            Не пишу се извештаји,

•            Нема  састанака,

•            Не прате се индикатори.

Финансијско извештавање

•            Нередовно,                                        

•            Не пореди пројектоване износе с реализованим,

•            Не упозорава на вишак/недостатак новца.

.

Извор: https://bfpe.org/

Коментари

0 коментара