Организовање догађаја

21. 11. 2022.Управљање пројектима

Евент менаџмент (Event management) овухвата организацију најразличитијих врста догађаја као што су промотивни корпорацијски догађаји, конференције, изложбе, трибине, фестивали али то могу бити и различити приватни догађаји. Ова врло динамична област најчешће захтева организацију великог броја људи и задатака као и сложену комуникацију која често укључује односе са медијима и јавношћу.

У овом послу посебно је важно чути и осетити потребе клијента како би се његове жеље и намере могле испунити у потпуности, а опет са све буде у складу са предвиђеним буџетом. Сви детаљи морају бити пажљиво испланирани, а сваки сегмент засебно тестиран како не би дошло до непредвиђених ситуација које готово никада не могу бити позитивне.

Сходно томе, организација догађаја темељи се на основним правилима менаџмента, а то су:

АНАЛИЗА/ Извршити анализу свих аспеката догађаја, од употребљивости идеје до изводљивости сваког сегмента.

ПЛАНИРАЊЕ/ Испланирати дословно сваки детаљ, сваког сегмента догађаја, разрађујући све могуће исходе ситуација које подразумевају људски фактор, временске услове и утицаје, саобраћај, инфраструктурне тачке (напон струје, одводи воде, капацитет паркинга, итд.)

ОРГАНИЗАЦИЈА/ Након детаљног планирања приступа се организацији, а то подразумева израду описа дужности и процедура, затим поделу улога и одговорности као и израду агенде и пратећег синопсиса догађаја.

УПРАВЉАЊЕ/ Када је извршена расподела посла, дужности и одговорности започиње управљање процесом. Ово подразумева праћење уз корективне мере сваког аспекта операције.

КОНТРОЛА/ Контрола процеса подразумева да су сви процеси у току, и да се констатно контролишу до самог завршетка свих процеса.

Кроз ових пет система морају проћи сви сегменти догађаја, почевши од саме идеје, преко буџета и финансија до чланова тима који спроводе индивидуалне задатке.

Организацијом догађаја управља евент менаџер који је задужен за целокупно планирање, организацију и активно руковођење реализацијом. Креирање идеје, планирање буџета, осмишљавање стратегије и логистике, вођење интерне и екстерне комуникације итд. Све су то чиниоци процеса реализације пројекта у области је ивент менаџмента.

Пример израде (ставки) буџета догађаја:

1. Трошкови закупа локације (јавни или приватни простор)
1.1. Закупнина
1.2. Дозвола
2. Програмски трошкови
2.1. Осмишљавање програма (сценариста; програмски директор; итд.)
2.2. Лиценце (уколико радите под лиценцом постојећег бренда)
2.3. Сценографија и просторна адаптација (бине, преградни зидови, крупнији захвати)
2.4. Техничка аудио и видео (А/В) опрема
2.5. Декорација (цветни и стони аранжмани; декорација столица, столова, простора и тд.)
2.6. Храна и пиће (уколико су део програма)
2.7. Накнаде извођача
2.7.1. Модератори/ конфересијери
2.7.2. Говорници/ предавачи
2.7.3. Музичари
3. Накнаде упослених лица
3.1. Чланови организационог тима
3.2. Екстерни чланови (из спољних извора)
3.3. Обезбеђење и друга техничка лица
4. Смештај
4.1. Тип и цена смештајне јединице (лежај; двокреветна соба; апартман; итд.)
4.2. Број ноћења
5. Храна и пиће за учеснике
5.1. Тип оброка (доручак, ужина, ручак, вечера, ланч пакет)
5.2. Број особа
6. Трошкови превоза
6.1. Превоз робе
6.1.2. Набавка потрошне робе и репроматеријала (најчешће само гориво)
6.1.3. Превоз опреме и техничких средстава (рента адекватних возила)
6.2. Превоз програмских извођача (рефундација; соло или групни – копнени, морски или авиопревоз)
6.3. Превоз упослених лица
7. Административни трошкови
7.1. Закуп домена и хостинга за веб сајт
7.2. Рачуноводствени и књиговодствени послови
7.3. Потрошни и канцеларијски материјал
8. Маркетинг и ПР
8.1. Дизајн и штампа (дигитални материјал; припрема за штампу; штампа мањег и већег формата)
8.2. Друштвене мреже
8.2.1. Накнада за рад администратора
8.2.2. Трошак израде садржаја (текстови; дизајн; итд.)
8.2.3. Финансирање кампања
8.3. Оглашавање у традиционалним медијима (закуп огласног простора; рекламе и гостовања у медијима; итд.)

Коментари

0 коментара