Дигитални ресурсни центар

Предузетништво

АСК Дигитални ресурсни центар је дигитална платформа посвећена развоју предузетништва и обједињује теоретска и практична знања, савете стручњака као и вести и занимљивости из Србије и света.

Сви материјали су, у различитим форматима (текстови, чланци, видео туторијали, подкасти, интервјуи, вести..), доступни на платформи у потпуности бесплатно и структуирани су према областима којима припадају.

Сврха Дигиталног ресурсног центра је да подржи економски развој оснаживањем предузетничког духа младих, да ослободи њихов потенцијал и подстакне иновације као и да активно промовише коришћење дигиталних алата и савремених пословних модела.

Повезивање теорије и праксе у едукацији предузетника: Како интегрисати практичне пројекте и искуства у курикулум предузетничких програма

У савременом образовном пејзажу, интеграција теорије и праксе у курикулум предузетничких програма постаје све значајнија. Теоријска знања пружају основу за разумевање принципа и концепата предузетништва, али је практична примена тих знања кључна за...

Развој меких вештина кроз предузетничке курсеве: Значај и начини развоја комуникационих, лидерских и других меких вештина код будућих предузетника

У савременом пословном окружењу, меке вештине или "софт скилс" играју кључну улогу у успеху предузетника. Поред техничких знања и стручности, будући предузетници морају развити комуникационе, лидерске и друге меке вештине које су од суштинског...

Евалуација ефикасности предузетничких програма: Методологије и алати

Евалуација ефикасности предузетничких програма у образовним институцијама од кључног је значаја за осигурање да ове иницијативе остварују своје циљеве и доприносе развоју предузетничког духа међу студентима. Прецизно мерење успешности омогућава...

Пројекат финансирају