Управљање пројектима

Даљу претрагу можете вршити одабиром по практичним областима и сегментним групама.

Платно пословног модела – Лука Пришуњак

Предавање из области анализе и планирања модела пословања, у оквиру Акцелератора 4.0 Академије предузетништва 2024. https://youtu.be/QTFNDeg1CaY Лука Пришуњак - старт ап консултант Лука је, у оквиру овог предавања, обрадио области уже фокусиране на...

Основе креирања буџета

Основе креирања буџета

Буџетирање пројекта подразумева утврђивање трошкова пројекта, а сам буџет пројекта представља табеларни приказ укупних финансијских средстава која су неопходна како би се све активности предвиђене пројектом успешно реализовале.Потребно је посебно...

Планирање пројекта

Планирање пројекта

Пројекат је привремени подухват који се предузима да би се створио јединствени производ, услуга или резултат. На основу ове дефиниције, сврха управљања пројектима је планирање, организовање и управљање ресурсима како би се постигао успешан...

Управљање пројектом

Управљање пројектом

Започињање пројекта, фазе и развој: Након иницијалне фазе аплицирања и на крају добијања пројекта следи потписивање уговора, када започиње фаза спровођења пројекта. Пре него што почнете да спроводите пројекат поставите за правило систем 6 основних...

Највећи проблеми при спровођењу пројеката

Највећи проблеми при спровођењу пројеката

Треба знати да је само једна трећина пројеката успешно завршена без проблема и корекција, а у порасту је број пројеката који нису успешно спроведени (од 15-25%), а оних који су имали проблеме у спровођењу је око 40-50%. Најчешће проблеми у...

Пројектне финансије и буџети

Пројектне финансије и буџети

У оквиру планирања пројекта битан аспект управљања су пројектне финансије и администрација. Како би сваки пројекат функционисао финансије морају бити детаљно испланиране кроз буџет пројекта и како би се тај буџет пратио и добијена средства је...

Писање пројекта / разрада

Писање пројекта / разрада

Пажљиво прочитајте упутства за попуњавање пројектног обрасцаУ сваком пројекту морате да одговорити на ова основна питања:ОПШТИ ЦИЉ: Шири национални циљеви чијем остваривању треба да допринесе пројекат;СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Користи које од пројекта имају...

Писање пројекта / садржај

Писање пројекта / садржај

Предлог пројекта најчешће обухвата следећих 11 компоненти: Пропратно писмо (Cover letter) Насловна страна (Title page) Садржај (Table of contents) Резиме, Сажетак (Summary) Увод (Introduction) Дефиниција проблема, изјава о потребама (Problem,...

Писање пројекта / уводни део

Писање пројекта / уводни део

Дефиниција пројекта: Пројекат је било који посао који има планирани почетак и крај, односно низ активности којима треба постићи одређени циљ, у утврђеном временском периоду, у границама расположивог буџета. Настанак пројекта: Полазна тачка је...

Организовање догађаја

Организовање догађаја

Евент менаџмент (Event management) овухвата организацију најразличитијих врста догађаја као што су промотивни корпорацијски догађаји, конференције, изложбе, трибине, фестивали али то могу бити и различити приватни догађаји. Ова врло динамична...