Блог

Изазови и прилике за предузетнике у пост-пандемијском свету: Како едукација може помоћи предузетницима да се прилагоде и напредују

Пост-пандемијски свет представља ново окружење са специфичним изазовима и приликама за предузетнике широм света. Глобална криза изазвана пандемијом ЦОВИД-19 драматично је променила начин пословања и економске динамике, што захтева брзу...

Инклузивност у предузетничкој едукацији: Како обезбедити приступ разноликим полазницима

Инклузивност у предузетничкој едукацији представља кључан фактор за стварање динамичног и иновативног пословног окружења. Осигуравање приступа разноликим полазницима захтева примену различитих метода које омогућавају једнакост шанси и подстичу...

Повезивање теорије и праксе у едукацији предузетника: Како интегрисати практичне пројекте и искуства у курикулум предузетничких програма

У савременом образовном пејзажу, интеграција теорије и праксе у курикулум предузетничких програма постаје све значајнија. Теоријска знања пружају основу за разумевање принципа и концепата предузетништва, али је практична примена тих знања кључна за...

Развој меких вештина кроз предузетничке курсеве: Значај и начини развоја комуникационих, лидерских и других меких вештина код будућих предузетника

У савременом пословном окружењу, меке вештине или "софт скилс" играју кључну улогу у успеху предузетника. Поред техничких знања и стручности, будући предузетници морају развити комуникационе, лидерске и друге меке вештине које су од суштинског...

Евалуација ефикасности предузетничких програма: Методологије и алати

Евалуација ефикасности предузетничких програма у образовним институцијама од кључног је значаја за осигурање да ове иницијативе остварују своје циљеве и доприносе развоју предузетничког духа међу студентима. Прецизно мерење успешности омогућава...

Управљање променама у предузетничкој едукацији: Приступи за прилагођавање образовних програма брзо променљивим тржишним условима

Управљање променама у предузетничкој едукацији представља кључни изазов за образовне институције које желе да остану релевантне у брзо променљивим тржишним условима. Да би се студенти припремили за динамичан пословни свет, образовни програми морају...

Изградња предузетничке културе у образовним институцијама

Изградња предузетничке културе у образовним институцијама је кључна за стварање окружења које подстиче иновације, креативност и проактивност међу студентима и запосленима. Предузетнички дух може бити катализатор за развој нових идеја и пословних...

Основне теме за ДЕИ за дискусију на радном месту

Теме ДЕИ односе се на дискусије и стратегије о разноликости радног места, правичности и инклузији. На пример, предмети укључују интерсекционалност, родну равноправност или решавање микроагресија. Сврха ових тема је да осигурају да се сваки члан...

Циљеви одрживог развоја УН: Пут ка одрживом пословању малих предузећа

Одрживи развој је постао кључна тема у глобалној заједници, а Циљеви одрживог развоја Уједињених нација (УН СДГ-ови) представљају основни оквир за постизање те визије до 2030. Ови циљеви обухватају широк спектар тема, од сиромаштва и образовања до...

Диверзитет и инклузија у вођењу малог и средњег предузећа

У савременом пословном окружењу, диверзитет и инклузија постају све важнији аспекти успешног вођења предузећа, посебно малих и средњих предузећа (МСП). Разумевање и примена принципа диверзитета и инклузије не само да доприноси бољој радној...

Како различитост, једнакост и укљученост повећавају пословни учинак малих и средњих предузећа

У све глобализованијем и динамичнијем пословном окружењу, различитост, једнакост и укљученост (ДЕИ) постају кључни елементи успеха малих и средњих предузећа (МСП). Интегрисање ових принципа у пословне стратегије може значајно побољшати перформансе...

Средњошколац, а предузетник: ко каже да није могуће?

Иако је средња школа превасходно период забаве, дружења, учења за контролни и читања лектире, ово доба је погодно и за развијање креативних идеја у области предузетништва, које у многоме могу утицати на будућност младе особе. Наравно, све у своје...