Пројектне финансије и буџети

10. 01. 2023.Управљање пројектима

У оквиру планирања пројекта битан аспект управљања су пројектне финансије и администрација. Како би сваки пројекат функционисао финансије морају бити детаљно испланиране кроз буџет пројекта и како би се тај буџет пратио и добијена средства је потребно оправдати, мора се уредно водити администрација на пројекту.

Креирање буџета се ради у раним фазама планирања пројекта док се налазите у преговору са донатором. Сваки буџет мора бити одобрен од стране донатора и одређена ограничења и правила у трошењу буџета морате испреговарати са донатором. Након што буџет буде био договорен, неопходно га је пратити кроз одређене форме (Excel) и да иза те форме стоји и добра административна подршка која ће оправдати средства која су коришћена у оквиру линија буџета.

Коментари

0 коментара