Финансијско планирање и анализа – Никола Воларевић

Предавање из области финансија, у оквиру Акцелератора 4.0 Академије предузетништва 2024. https://youtu.be/Z21Qc6zlI5c Никола Воларевић - економиста и предузетник Никола је, у оквиру овог предавања, обрадио уже фокусиране теме у вези финансијских...

Финансијско планирање и анализа – Соња Жабић

Предавање из области финансијског планирања и анализе, у оквиру Акцелератора 4.0 Академије предузетништва 2024. https://youtu.be/9l6AzFUzUQU Соња Жабић - консултант у области финасија Соња Жабић је део "Clever group" организације која развија...

Евиденција трошкова / готовинских и безготовинских

Евиденција трошкова / готовинских и безготовинских

Све пословне активности се рефлектују кроз токове средстава у виду преноса средстава, односно новчаних вредности, међу учесницима у пословној актиности. Финансијски гледано то су пословне промене које су исказане бројчано у новцу. Пословне промене...