Све пословне активности се рефлектују кроз токове средстава у виду преноса средстава, односно новчаних вредности, међу учесницима у пословној актиности. Финансијски гледано то су пословне промене које су исказане бројчано у новцу. Пословне промене...