Основе маркетинг кампање

12. 12. 2022.Маркетинг

Опис организације служи да кратко и јасно представите свој бизнис, мисију и визију, као и да наведете податке о називу и седишту ваше фирме. Циљ овог почетног дела планирања неке маркетинг кампање је да пружи основни увид у делатност фирме, начин рада и циљеве. Самим тим, овај део не треба да буде дуг и детаљан, већ сажет и концизан.

Један од најкориснијих докумената у сваком пословању је управо маркетинг план, јер он пружа свеобухватну слику пословања за утврђени период, као и податке на основу којих су конкретне стратегије и кораци дефинисани.

Анализа окружења

Анализа окружења је један од основних елемената маркетинг плана, јер даје увид у то како сте позиционирани у односу на конкуренте, које су вам додатне шансе, које могућности и како вас види ваша циљна група, односно сви стејкхолдери.

Овај део маркетинг плана се реализује помоћу СВОТ (SWOT) и ПЕСТЛЕ (PESTLE) анализе.

СВОТ анализа (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats) служи дефинисању снага вашег бизниса, слабости које их прате, шанси које имате на тржишту, као и потенцијалних претњи за ваше пословање. Све се ово дефинише у односу на конкуренцију, а крајњи резултат је детаљан преглед ваших предности и мана у односу на друге.

На пример, ваша снага може бити јединствена карактеристика производа која је новитет на тржишту, шанса може бити проширење понуде, претње се односе на факторе попут недостатка радне снаге, а слабости на коришћење застареле технологије.

ПЕСТЛЕ анализа (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) се односи на анализу економских, политичких, друштвених, технолошких, правних елемената и елемената из окружења којим се утврђује позиција вашег бизниса у односу на политичку ситуацију, правни систем, економске политике, развој технологије и друге наведене факторе.

Циљеви кампање

Планирање маркетинг кампање захтева да се дефинишу циљеви продаје/заговарања али и финансијски циљеви. Дакле, овај део говори о томе коликом уделу јавности/тржишта тежите, који је очекивани раст профита за одређени будући период и слично. Креирањем овог дела маркетинг плана поставља се одлично мерило за успех у погледу остваривања жељених циљева.

Дефинисање расположивог буџета

Како бисте могли да остварите постављени циљ морате знати и са коликим буџетом располажете. Од буџета зависи које ћете све активности имати у оквиру кампање. Од њега зависи колико ће трајати промоција и које медије можете укључити у кампању. Овде је битно да бисмо имали што јаснију слику о животним навикама и навикама у погледу коришћења медија нашег корисника. Ови подаци ће  помоћи да се направи најбољи могући микс активности сходно буџету којим располажемо.

Дефинисање свих ових елемената захтева доста времена за истраживање и израду, као и темељно упознавање са свим условима на тржишту  али и са основним карактеристика организације која је предмет маркетинг плана.

Само уз помоћ доброг маркетинг плана можете пословати успешно и дугорочно, јер тек када сагледате ширу слику узимајући у обзир све факторе, можете да повучете праве потезе.

Циљно тржиште

Циљно тржиште се односи на утврђивање циљне групе којој нудите ваш производ или услугу, или чак на више циљних група уколико се обраћате ширем оквиру. Утврђивање циљне групе је од огромне важности, јер само ако потпуно разумете како ваши купци или клијенти размишљају и шта очекују од производа/услуге/кампање, моћи ћете успешно да им пласирате или продате производ или услугу.

У креирању овог дела плана залази се врло детаљно у описивање циљне групе, до тога да се готово визуализују такозване персоне, односно типови особе које би биле главни представници ваших циљних група.

Узимају се у обзир њихове особине, навике, хобији и све оно што посредно или непосредно може довести до тога да они изврше куповину баш вашег производа или да прихвате ваше идеје. Број дефинисаних персона зависи од броја циљних група којим се обраћате.

За овај процес можете користити разна истраживања којима располажете, софтверске алате, сопствене базе са подацима. Овај процес се назива и креирање аватара просечног појединца циљне групе  и током овог процеса је потребно што прецизније креирати његов профил. Што је он детаљнији већа је вероватноћа да ће кампања бити успешна. Овај податак ће такође бити и веома значајан у наредним корацима.

Стратегија

У овом делу се дефинишу начини на које организација настоји да оствари своје циљеве, а база за све то је маркетинг микс који укључује анализу производа, цене, промоције и дистрибуције  и начина на који ће сваки од ових фактора да се “понаша” на тржишту.

Порука и канали комуникације

Да бисте маркетинг план спровели у дело, потребно је да се обратите циљној групи и изађете на тржиште, а за то су вам потребни канали комуникације. Веома је битно како ћете уобличити  поруку и како ћете је искомуницирати. Да ли ћете комуницирати решавање неког проблема који имају или се трудити да побудимо одређене емоције? Да ли ћете користити формалан или неформалан тон приликом обраћања? Које боје, фонтове, слике ћете користити? Све ово може утицати на исход маркетинг кампање. Уколико сте добро урадили дефинисање циљне групе, онда знате и који су њихови животни ставови и шта их мотивише. То ће нам значајно олакшати посао у овом кораку.

Да бисте маркетинг план спровели у дело, потребно је да се обратите циљној групи и изађете на тржиште, а за то су вам потребни канали комуникације. У овом делу плана се дефинише које су то друштвене мреже, медији, догађаји и кампање које ће вам помоћи да дођете до своје циљне групе. Канали комуникације су у данашњем пословању изузетно битни, а нарочито друштвене мреже кроз које се дефинитивно гради најчвршћа веза између производа/услуге и потенцијалног купца/корисника.

У зависности од циљне групе којој се обраћате и расположивог буџета изабраћете и одговарајуће активности  за маркетинг кампању. Дефинисаћете такође медије (ТВ, радио, ООХ итд.) и формате (ТВ спот, интернет видео, визуално решење за штампане медије итд.) које ћете користити. Ово ће бити средства путем којих ћете комуницирати вашу поруку. Треба имати у виду да чак и у оквиру исте циљне групе, не конзумирају се сви медији на исти начин и из истог разлога. Сходно томе избор медија и формата треба бити одговарајући.

На пример, тренд је да је старија популација више оријентисана ка телевизији, радију и штампаним медијима, док млађи део популације има више афинитета ка интернету, друштвеним мрежама и апликацијама за инстант поруке. На неким ТВ станицама женски део популације ће бити заступљенији у односу на мушки. Неки медији се конзумирају ради забаве, а неки ради информисања. На Јутјубу се видео може прекинути након 5 секунди, на Фејсбуку и Инстаграму иде ауто-плеј видео без звука. На Инстаграму и Фејсбуку корисници углавном долазе са мобилних уређаја па видео треба бити у формату 4:5 или 9:16. Све ово је нешто што треба узети у обзир приликом креирања оптималног медијског материјала и креирања формата.

Прикупљање и анализа резултата

Након сваке кампање треба проценити колико је била успешна у постизању циљева. Колико је прикупљено нових корисника? Колико је уложено и шта смо добили од сваке активности коју смо користили у кампањи? Колико је био ефикасан медијски материјал (media mix) који смо користили, као и наш позив на акцију (call to action). Прикупљање и анализа резултата кампање је веома битна. То ће помоћи да се оптимизују буџети, избор медија и формата за будуће кампање како би имале што боље резултате.

Када се маркетинг кампања завршила треба наставити са јачањем везе која се остварила са циљном групом. Ослушкивати њихове жеље и коментаре, слати им персонализоване поруке и ставити им до знања да вам је стало до њиховог мишљења су неки од начини да се то оствари. На тај начин се ојачава  кредибилитет код њих  и стварају се гласноговорници  који ће промовисати ваш производ, бренд и вредности.

Коментари

0 коментара