Администрација / правилници и процедуре

28. 09. 2022.Људски ресурси

Правилници и процедуре се дефинишу и усвајају након оснивања друштва, док се временом мењају, допуњују тј. расту заједно за организацијом. Правилници садрже и представљају есенцију културе и вредности друштва (организације), док процедуре служе сврси расподеле одговорности, спречавања инцидената, максимизирања учинка и резултата и слично.

У табели испод можете погледати и преузети примере правилника који су обавезни за свако правно друштво (лице) у Републици Србији.

Р.бр.Примери докуменатаПреузимање
1Правилник о безбедности и здрављу на радуовде
2Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) код послодавцаовде
3Правилник о радуовде
4Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав радовде
5Правилник о спречавању злостављања на радуовде
6Правилник о поступку унутрашњег узбуњивањаовде

Коментари

0 коментара